کلیدواژه:

شناور زیرسطحی

تعداد اسناد علمی: 28
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (22)
مقاله نشریه (5)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
هجدهمین همایش صنایع دریایی (5)
هفدهمین همایش صنایع دریایی (3)
مهندسی دریا (2)
پانزدهمین همایش صنایع دریایی (2)
اولین همایش پیشرانه های دریایی (1)
اولین کنفرانس بین المللی اب، محیط زیست و توسعه پایدار (1)
دریا فنون (1)
سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران (1)
علوم و فناوری دریا (1)
مهندسی شیمی ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات