کلیدواژه:

شهر

تعداد اسناد علمی: 2224

مقاله نشریه شهر و ارزشهای انسانی (با تأکید بر ساختار کوچک شهری)

نویسنده: دکتر زهره فنی ،
نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

مقاله کنفرانس تحلیل و بررسی چالش های مدیریت شهری در ایران

اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1634)
پایان‌نامه (319)
مقاله نشریه (271)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (41)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (40)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (36)
اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (28)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (28)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (23)
هفتمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) (23)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (23)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (20)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (18)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات