کلیدواژه:

شوادان

تعداد اسناد علمی: 43

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر عوامل اقلیمی در بافت شوشتر (با تاکید بر معماری شوادان)

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران - 1397

مقاله کنفرانس راهکارهای صرفه جویی انرژی در برنامه ریزی شهری با توجه به شرایط اقلیمی ایران

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی پایداری در معماری سنتی ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری - 1396

مقاله کنفرانس معرفی شوادان، به عنوان یک فضای زیستی پایدار در خانه های سنتی دزفول

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری - 1396

مقاله کنفرانس نگرشی بر شوادان های شهرستان دزفول و شوشتر

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395

مقاله کنفرانس بررسی الگوی کهن، فضای زیستی و جایگاه شوادان در معماری پایدار

دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر - 1395

مقاله کنفرانس بررسی شاخص های پدافند غیرعامل درمعماری سنتی شوشتر

نویسنده: علی زنگنه ،
دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم - 1395

مقاله کنفرانس شوادان، کهن الگوی معماری پایدار

کنفرانس بین المللی فرهنگ، هنر و معماری اسلامی - 1395

مقاله کنفرانس طراحی و استفاده مجدد از شوادان در معماری امروز با بهره گیری از انرژی زمین گرمایی نمونه موردی شهر همدان

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (42)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (2)
دومین همایش معماری پایدار (2)
دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (2)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (2)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (2)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (1)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (1)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (1)
دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در اغاز هزاره سوم (1)
دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات