کلیدواژه:

شوادان

تعداد اسناد علمی: 41

معرفی شوادان، به عنوان یک فضای زیستی پایدار در خانه های سنتی دزفول

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری - 1396

بررسی پایداری در معماری سنتی ایران

مقاله کنفرانس: هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری - 1396

راهکارهای صرفه جویی انرژی در برنامه ریزی شهری با توجه به شرایط اقلیمی ایران

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی - 1396

نگرشی بر شوادان های شهرستان دزفول و شوشتر

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395

شوادان، کهن الگوی معماری پایدار

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی فرهنگ، هنر و معماری اسلامی - 1395

بررسی شاخص های پدافند غیرعامل درمعماری سنتی شوشتر

نویسنده: علی زنگنه ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم - 1395

بررسی الگوی کهن، فضای زیستی و جایگاه شوادان در معماری پایدار

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر - 1395

بررسی آثار معماری نهفته درخاک

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری - 1394

بررسی تطبیقی دستکندها در روستای میمند، با معماری شوادان و کت در شهرهای شوشتر و دزفول

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه - 1394
کلیدواژه: آسایش ، دستکند ، کت ، شوادان
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (40)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (2)
دومین همایش معماری پایدار (2)
دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (2)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (2)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (1)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (1)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (1)
دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در اغاز هزاره سوم (1)
دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (1)
دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات