کلیدواژه:

شوشتر

تعداد اسناد علمی: 149

مقاله کنفرانس تاثیر رضایت مشتریان بر وفاداری مشتریان(مطالعه ای در شعب بانک ملت شوشتر)

ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر کیفیت خدمات کارکنان بانک ملت بر رضایت مشتریان در شعب بانک ملت شوشتر

ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع - 1397

مقاله کنفرانس واکاوی مولفه های هویت کالبدی در کهن شهر شوشتر (مطالعه موردی مجموعه توریستی، ورزشی)

پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی - 1397
کلیدواژه: هویت ، تفریح ، توریست ، شوشتر.

مقاله کنفرانس بررسی خصوصیات زمین شناختی و ژئوتکنیکی تونل بلیتی شوشتر برای بازسازی و ترمیم آن

کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (98)
پایان‌نامه (31)
مقاله نشریه (14)
کتاب (6)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (3)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (3)
سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (3)
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری (3)
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار (3)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (3)
اولین همایش ملی خانه ایرانی (2)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (2)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (2)
دومین همایش معماری پایدار (2)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات