کلیدواژه:

شکاف بین نسلی

تعداد اسناد علمی: 18

مقاله کنفرانس بررسی ارتباط بین استفاده از فضای مجازی و شکاف بین نسلی

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396

مقاله کنفرانس بررسی عوامل موثر بر ایجاد شکاف بین نسلی در دانش آموزان دوره ی ابتدایی شهرستان جوین

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396

مقاله کنفرانس جهانی شدن و شکاف بین نسلی

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396

مقاله کنفرانس خانواده و شکاف بین نسلی

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396

مقاله کنفرانس شبکه های اجتماعی و شکاف بین نسلی

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396

مقاله کنفرانس شبکه های مجازی و شکاف بین نسلی

نویسنده: کتایون رییسی ،
اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396

مقاله کنفرانس شکاف بین نسلی و اصول حاکم بر مدیریت خانواده از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396

پایان‌نامه بررسی میزان پایبندی به هویت جمعی در بین اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عوامل مرتبط با آن

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خلخال - دانشکده زبان و ادبیات فارسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (13)
مقاله نشریه (3)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
اولین همایش ملی اسیب شناسی و اسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) (9)
اعتیاد پژوهی (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (1)
اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران (1)
اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
رفاه اجتماعی (1)
مطالعات جامعه شناختی جوانان (1)
همایش ملی اسیب شناسی مسایل جوانان (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات