کلیدواژه:

شکوفایی اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 13

مقاله کنفرانس سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (7)
مقاله نشریه (3)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار (2)
اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (1)
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی (1)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (1)
سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (1)
کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات