کلیدواژه:

شیراز

تعداد اسناد علمی: 1514
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (639)
پایان‌نامه (630)
مقاله نشریه (238)
کتاب (7)
محل نشر
اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا) (19)
اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست (11)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (11)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (10)
اولین همایش ملی زمین شناسی ایران (9)
برنامه ریزی منطقه ای (9)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (8)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (8)
اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار (7)
نخستین همایش تاب اوری زیست بوم شیراز (7)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات