کلیدواژه:

شیر پروانه ای

تعداد اسناد علمی: 12

پایان‌نامه بررسی عددی اثرات مقیاس اندازه در وقوع کاویتاسیون در شیر های پروانه ای

دانشجو: حمیدرضا بیژن یار ، استاد مشاور: ابراهیم علامتیان ، استاد راهنما: محمدرضا جعفرزاده ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس تحلیل CFD ویژگی های جریان شیر پروانه ای دروضعیت های مختلف

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - 1394

پایان‌نامه بررسی عددی کاویتاسیون در شیر پروانه ای

دانشجو: محمد حامد شعلایی ، استاد مشاور: ابراهیم علامتیان ، استاد راهنما: محمدرضا جعفرزاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (9)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (1)
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق ابی (1)
دومین کنفرانس ملی نیروگاههای ابی کشور (1)
سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران (1)
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک (1)
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران (1)
هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین (1)
همایش ملی اب و سازه های هیدرولیکی (1)
همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات