کلیدواژه:

صحت

تعداد اسناد علمی: 171

مقاله نشریه قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد

نویسنده: علی علی آبادی ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381
کلیدواژه: اجبار ، اضطرار ، اکراه ، انشاء ، بطلان ، رضا ، شرط ، صحت ، عقد ، قصد ، نفوذ

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی بیع معتبر از دیدگاه حقوقدانان و فقهای امامیه

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: بیع ، صحت ، بطلان ، جواز ، عدم نفوذ.

مقاله کنفرانس پیش بینی میزان موفقیت یک فیلم

نویسنده: زهرا رضایی فرخ ،
همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک - 1397

مقاله کنفرانس بررسی تحلیلی نکاح فضولی و مدلس در حقوق ایران

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (84)
مقاله نشریه (50)
مقاله کنفرانس (37)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (4)
فقه و اصول (3)
اموزش مهارت های زبان (2)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (2)
سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی (2)
فقه اهل بیت (2)
مرتع (2)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (2)
منابع طبیعی ایران (2)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات