کلیدواژه:

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

تعداد اسناد علمی: 46

ارائه راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزه به‌کارگیری مجریان صداوسیما

استاد راهنما: محمدحسین ساعی ، استاد مشاور: رضا پورحسین ، دانشجو: اسماعیل فضلی زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1395 - [کارشناسی ارشد]

میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای اعتماد سازی از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان

استاد راهنما: سعید سرابی ، استاد مشاور: حسن عابدینی ، دانشجو: محمود رضا حسنلو ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (21)
کتاب (10)
مقاله کنفرانس (9)
مقاله نشریه (6)
محل نشر
سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم (3)
چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه (2)
گنجینه اسناد (2)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (1)
تحقیقات فرهنگی ایران (1)
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (1)
دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (1)
دین و ارتباطات (1)
سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (1)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات