کلیدواژه:

صنایع دستی

تعداد اسناد علمی: 519

صنعتی سازی استان کردستان با تکیه بر توانهای جغرافیایی

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 156، شماره 0، زمستان 1379

بررسی موزه صنایع دستی آذربایجان در منظر شهر تبریز

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

تحلیلی بر نقش شهر اصفهان به عنوان شهر خلاق صنایع دستی با رویکرد توسعه گردشگری پایدار

استاد راهنما: رضا مختاری ملک آبادی ، دانشجو: سحر عظیمی نیا ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان - دانشکده معماری و شهرسازی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: شهرخلاق ، صنايع دستي

مطالعه تطبیقی دو شهر خلاق در حوزه صنایع دستی از نگاه گردشگران(مطالعه موردی - شهرهای اصفهان و هانگزو )

پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علم و فرهنگ تهران - دانشکده گردشگری - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (238)
پایان‌نامه (191)
مقاله نشریه (46)
کتاب (44)
محل نشر
نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی (17)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (9)
همایش ملی صنایع فرهنگی نقش ان در توسعه پایدار (7)
اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری (6)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (6)
دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (6)
همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز اینده (6)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (5)
پژوهش هنر (5)
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات