کلیدواژه:

صنایع دستی

تعداد اسناد علمی: 532

صنعتی سازی استان کردستان با تکیه بر توانهای جغرافیایی

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 156، شماره 0، زمستان 1379

تحلیل نقش توسعه گردشگری وتاثیر آن بر توسعه بازار صنایع دستی ایران

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی - 1397

ارغوان بافی ،هنر فراموش شده شرق کشور

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - 1397

ارغوان و سبد بافی؛ سنتی دیرین در منطقه ییلاقی طرقبه

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - 1397

تبیین و ارزیابی نقش کارآفرینی در توسعه شهر مشهد با تاکید بر صنایع دستی

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - 1397

نقش صنایع دستی در هویت بخشیدن به فضای داخلی موزه فرش

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397
کلیدواژه: صنایع دستی ، هویت ، موزه ، فرهنگ

نقش موزه فرش در معرفی صنایع دستی بومی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397

بررسی موزه صنایع دستی آذربایجان در منظر شهر تبریز

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (251)
پایان‌نامه (191)
مقاله نشریه (46)
کتاب (44)
محل نشر
نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی (17)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (9)
همایش ملی صنایع فرهنگی نقش ان در توسعه پایدار (7)
اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری (6)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (6)
دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (6)
همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز اینده (6)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (5)
پژوهش هنر (5)
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات