کلیدواژه:

صنعت نساجی

تعداد اسناد علمی: 188

کاربرد نانوذرات نقره در صنایع نساجی و اثرات و پیامد های محیط زیستی آن

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

بازارگرایی و نوآوری بازاریابی در صنعت نساجی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (129)
مقاله کنفرانس (49)
مقاله نشریه (10)
محل نشر
سومین همایش ملی نساجی و پوشاک (4)
دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران (3)
هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران (3)
صنعت نساجی (2)
طب کار (2)
همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار (2)
همایش ملی تحقیقات کاربردی و استانداردسازی در توسعه صنایع (2)
پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری (2)
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران (2)
REVISTA PUBLICANDO (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات