کلیدواژه:

صکوک

تعداد اسناد علمی: 115

توسعه و بهبود وقف از طریق روش های نوین تامین مالی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: وقف ، صکوک ، تامین مالی.

بررسی تطبیقی نقش صکوک اجاره در رشد اقتصادی در مالزی و ایران

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397
کلیدواژه: صکوک ، اجاره ، مالزی

تاثیر تامین مالی اسلامی بر تورم در کشورهای منتخب

پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی راه دانش - بابل - 1396 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر صکوک بر تورم در کشورهای منتخب

نویسنده: عفت صابت طبری ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

صکوک ابزاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری - 1396

مدل سازی تامین نقدینگی در بانک ها به کمک انتشار اوراق رهنی (مطالعه موردی بانک ملت)

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (65)
مقاله نشریه (26)
پایان‌نامه (24)
محل نشر
تحقیقات مالی اسلامی (5)
اقتصاد و بانکداری اسلامی (3)
ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران (3)
مطالعات اقتصاد اسلامی (3)
کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار (3)
اقتصاد اسلامی (2)
اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت (2)
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (2)
بورس اوراق بهادار (2)
راهبرد توسعه (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات