کلیدواژه:

صکوک

تعداد اسناد علمی: 117

توسعه و بهبود وقف از طریق روش های نوین تامین مالی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: وقف ، صکوک ، تامین مالی.

ارتباط بین رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و اوراق قرضه اسلامی (صکوک)

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی - 1397

بررسی ارتباط متغیرهای کلان کسری بودجه دولت، میزان صدور صکوک و رشد اقتصادی با استفاده از سیستم معادلات همزمان

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی - 1397

تاثیر تامین مالی اسلامی بر تورم در کشورهای منتخب

پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی راه دانش - بابل - 1396 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر صکوک بر تورم در کشورهای منتخب

نویسنده: عفت صابت طبری ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (67)
مقاله نشریه (26)
پایان‌نامه (24)
محل نشر
تحقیقات مالی اسلامی (5)
اقتصاد و بانکداری اسلامی (3)
ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران (3)
مطالعات اقتصاد اسلامی (3)
کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار (3)
اقتصاد اسلامی (2)
اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت (2)
اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش افرینی و اقتصاد مقاومتی (2)
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (2)
بورس اوراق بهادار (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات