کلیدواژه:

صیغه

تعداد اسناد علمی: 5

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

آثار مالی نکاح موقت و دائم

نویسنده: نیکسا سلطانی ،
مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت - 1395

بررسی فقهی - حقوقی شرایط صیغ عقود

دانشجو: مرادعلی عظیمی ، استاد راهنما: حمید مسجد سرایی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد سمنان - پژوهشکده فقه و حقوق - 1390 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: عقد ، صیغه
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
بانوان شیعه (1)
خانواده پژوهی (1)
مقالات و بررسیها (1)
نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات