کلیدواژه:

ضایعات محصولات کشاورزی

تعداد اسناد علمی: 13

كاهش ضایعات كشاورزی و نقش صنایع تبدیلی در آن

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف در صنايع غذايي - 1393

نقش صنایع تبدیلی كشاورزی در امنیت غذایی,توسعه پایدار و تولید ملی

مقاله کنفرانس: كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش ها با محوريت كشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري - 1393
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (12)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی (2)
اب و توسعه پایدار (1)
اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (1)
اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم (1)
اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار (1)
دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری (1)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه (1)
همایش ملی اشتغال دانش اموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی (1)
همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی (1)
همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات