کلیدواژه:

ضریب افت

تعداد اسناد علمی: 6

پایان‌نامه تاثیر میزان زبری بر عملکرد پره های توربوماشین

استاد راهنما: سعادت زیرک ، دانشجو: آرمین یزدانیان ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (4)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق ابی (1)
دومین کنفرانس ملی نیروگاههای ابی کشور (1)
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1)
همایش ملی اب و سازه های هیدرولیکی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات