کلیدواژه:

ضمان

تعداد اسناد علمی: 240

مقاله نشریه مبنای محاسبه قیمت د رکالای قیمی مقبوض به عقد فاسد ازدیدگاه محقق اول وثانی

نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 53، شماره 0، پاییز 1380
کلیدواژه: تعلق خطاب ، تلف ، ضمان ، عقد فاسد ، قبض ، قیمی

مقاله نشریه بررسی ضمان در مسأله « تعاقب »

نویسنده: حسین گوگانی ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 61، شماره 0، بهار 1376
کلیدواژه: اذن ، تکلیف ، حق ، ید ، ذمه ، ضمان ، غاصب

مقاله کنفرانس قاعده تحذیر اثبات یا عدم اثبات

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ضمانت اجرای شرط فعل منفی در حقوق ایران

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ماهیت قاعده تلف مبیع در زمان خیار در فقه و قانون مدنی

نویسنده: فاطمه نصیری ،
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه: تلف ، خیار ، مبیع ، ضمان ، مشتری ، بایع

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی ضمان عمر انسان در فقه اسلامی

پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

مقاله کنفرانس حمایت کیفری از سلامت روانی

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی ضمان غاصب نسبت به منافع در حقوق مدنی ایران

نویسنده: بیژن پوردهقان ،
اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397
کلیدواژه: مسیولیت مدنی ، غصب ، مال ، منفعت ، ضمان

مقاله کنفرانس بررسی موضوع عدم النفع در حقوق و فقه اسلامی

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397
کلیدواژه: مال ، مالیت ، ضرر ، ضمان ، مسیولیت

مقاله کنفرانس مسیولیت مدنی ناشی از حوادث پزشکی

نویسنده: رقیه کرامتی ،
اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (88)
پایان‌نامه (88)
مقاله کنفرانس (63)
کتاب (1)
محل نشر
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (14)
مطالعات حقوق خصوصی (7)
مقالات و بررسیها (6)
پژوهش های فقهی (6)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (5)
اولین همایش ملی ارتقاا نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (4)
فقه و تاریخ تمدن (4)
نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت (4)
پژوهشنامه متین (4)
کانون (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات