کلیدواژه:

ضمانت

تعداد اسناد علمی: 45

وصف تجریدی ضمانت نامه بانکی

استاد راهنما: دکتر مهدی شهلا ، استاد مشاور: دکتر عتیرضا محمد زاده ، دانشجو: مهرداد آهنی خمامی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1400 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ضمانت ، تجریدی

بررسی مسئولیت مدنی متصرف در اموال غیرمنقول

استاد راهنما: علی اکبر ایزدی فرد ، استاد مشاور: محمد مهدی زارعی ، دانشجو: سید حسین ستاره ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ضمانت و آثار و نتایج آن از منظر نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1395

بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی - 1395

بررسی رجوع شهود بعد از صدور حکم قاضی در امور مالی

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1395
کلیدواژه: رجوع ، شهود ، شهادت ، نقض حکم ، ضمانت

تبیین و بررسی آثار امتناع از اجرای عقود در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما: حمزه اسفندیاری بیات ، دانشجو: محمدحسن محمدی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: عقود ، امتناع ، اثرات ، ضمانت

بررسی انواع تضمینات ویژه قراردادهای تجاری بین المللی

استاد راهنما: ابراهیم عبدی پور فرد ، دانشجو: تکتم نقدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ضمانت
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (21)
مقاله کنفرانس (13)
مقاله نشریه (11)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (2)
کانون (2)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (1)
علوم سیاسی (1)
فقه مقارن (1)
قران در اینه پژوهش (1)
قضاوت (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات