کلیدواژه:

ضمانت تضامنی

تعداد اسناد علمی: 1

پایان‌نامه بررسی و مقایسه‌ی ضمان تضامنی و مسئولیت تضامنی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات