کلیدواژه:

ضمان قهری

تعداد اسناد علمی: 28

مقاله کنفرانس قلمرو مسیولیت قراردادی و مسیولیت قهری در نظم حقوقی ایران

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس جایگاه عرف در مسیولیت مدنی

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

پایان‌نامه بررسی تطبیقی الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و افغانستان با تاکید بر وجوه افتراق

استاد راهنما: حسن نجفی اصل ، دانشجو: محمد کریمی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه حکیم سبزواری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی مسئولیت مدنی در فقه امامیه

کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

مقاله کنفرانس بررسی ضمان قهری در فقه اسلامی و قواعد رافع ضمان قهری

کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه - 1395

مقاله کنفرانس ضمان قهری ناشی از توافق مقدماتی

اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف - 1395
کلیدواژه: ضمان ، ضمان قهری ، ایجاب ، قصد ، حقوق

مقاله کنفرانس تاملی در واژه شناسی و آثار سبب مجمل

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (12)
پایان‌نامه (9)
مقاله نشریه (7)
محل نشر
پژوهش های فقهی (2)
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی (1)
اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف (1)
باروری و ناباروری (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
دومین همایش ملی علوم انسانی (1)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (1)
سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی (1)
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (1)
مدرس علوم انسانی ( پژوهش های حقوق تطبیقی) (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات