کلیدواژه:

طرفین قرارداد

تعداد اسناد علمی: 12

تعارض و دلایل وقوع آن در پروژه های ساختمانی

نویسنده: شاهین مکوند ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه - 1396

تحلیلی بر چگونگی تنظیم قراردادهای اداری و شیوه علمی قرارداد نویسی

نویسنده: علی صادقلو ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

تحلیل شخصیت طرفین درقراردادهای باموضوع مالکیت فکری

نویسنده: منیره رضایی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396

آثار ناشی از ثبت املاک

نویسنده: رقیه محمدی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم اجتماعی و حقوق اسلامی - 1396

موقعیت و جایگاه قراردادهای الکترونیکی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394

اماره اصیل بودن طرفین قرارداد و آثار آن

دانشجو: مریم فراهی ، استاد مشاور: محمد باقر پارساپور ، استاد راهنما: احمد دیلمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1387 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (7)
پایان‌نامه (3)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
دین و ارتباطات (1)
مطالعات حقوق خصوصی (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (1)
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه (1)
کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم اجتماعی و حقوق اسلامی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات