کلیدواژه:

ظرفیت باربری

تعداد اسناد علمی: 900

مقاله کنفرانس اندرکنش لوله نیمه مدفون وخاک

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (672)
پایان‌نامه (179)
مقاله نشریه (49)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (32)
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژیوتکنیک (28)
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (21)
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران (19)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (19)
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران (17)
مهندسی عمران شریف (16)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (15)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (15)
چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژیوتکنیک و مکانیک خاک ایران (14)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات