کلیدواژه:

عاریه

تعداد اسناد علمی: 13

ماهیت حقوقی رهن مستعار

نویسنده: محسن افتخاری ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه: رهن ، عاریه ، وثیقه ، رهن مستعار

بررسی فقهی و حقوقی تصرف در مال عاریه

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1396

تفاوت اجمالی عقد عاریه با عقود دیگر

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1396
کلیدواژه: عاریه ، رهن ، اجاره ، قرض ، ودیعه ، انتفاع

شرایط عاریه در فقه و حقوق

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1396

ضمان مثلی و قیمی در مال عاریه در فقه و حقوق

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1396
کلیدواژه: ضمان ، مثلی ، قیمی ، عاریه ، تلف

موانع استرداد مال مستعار و احکام آن

پدیدآور: ایمان نادعلی نیا ، استاد مشاور: سعید محسنی ، استاد راهنما: محمدمهدی قبولی درافشان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری - 1393 - [کارشناسی ارشد]

برسی ترجمه شناختی لغت نامه اسلام ایرانی هانری کربن

استاد راهنما: حمید رضا شعیری ، استاد مشاور: مهرگان نظامی زاده ، دانشجو: شادی یگانه دوست ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه اهل سنت

استاد راهنما: مرتضی حاجی پور ، استاد مشاور: حجت سلیمی ترکمانی ، پدیدآور: ملیحه روشنی اصل ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریت - 1392 - [کارشناسی ارشد]

رهن مستعار

نویسنده: علی آبادی ،
مقاله نشریه: مطالعات حقوق خصوصی » بهار 1386  شماره1
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (6)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی (4)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
مطالعات حقوق خصوصی (1)
کانون (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات