کلیدواژه:

عدد رسانایی

تعداد اسناد علمی: 1

مقاله کنفرانس شبیه سازی عددی دوبعدی انتقال حرارت و جریان سیال در میکروکانال ها

دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات