کلیدواژه:

عدد نادسن

تعداد اسناد علمی: 20

مقاله کنفرانس بررسی عددی انتقال حرارت همرفت آزاد نانوسیال آب اکسید آلومینیوم داخل یک -میکروکانال Γ شکل

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک - 1395

مقاله کنفرانس شبیه سازی جریان خزشی با شرایط لغزش اطراف یک میکرو کره

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - 1395

مقاله کنفرانس بررسی تحلیلی جریان سیال و انتقال حرارت در یك میكروكانال با محیط متخلخل

دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه - 1393
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (16)
مقاله نشریه (2)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (3)
کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران (2)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک (1)
دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو (1)
دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران (1)
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه (1)
دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی (1)
روش های عددی در مهندسی (1)
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (1)
مدل سازی در مهندسی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات