کلیدواژه:

عدد نوسلت

تعداد اسناد علمی: 60

بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد در مجرای حلقوی هم‌مرکز و غیرهم‌مرکز عمودی همراه با چرخش لوله داخلی

دانشجو: مجید یعقوبی اشرفی ، استاد راهنما: مفید گرجی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی صنعتی مازندران - دانشکده مهندسی مکانیک - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تاثیر میله بر روی انتقال گرمای همرفت از روی سطح توسط جت دیواره ای

استاد راهنما: سید اسماعیل رضوی ، استاد مشاور: سیما باهری اسلامی ، دانشجو: بهنام وجودی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مکانیک و هوافضا - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عددی جریان روی استوانه با صفحه جداگر متحرک

استاد راهنما: سید اسماعیل رضوی ، استاد مشاور: میر بیوک احقاقی بناب ، دانشجو: میلاد صیدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مکانیک و هوافضا - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مروری براثرات هندسه دسته جت برخوردی هوا برای فواصل مختلف جت تا صفحه

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی - 1396

مطالعه ی تجربی و عددی بر روی عملکرد گرمایی مبدل‌های کویلی

استاد راهنما: فرزاد ویسی ، دانشجو: اشکان علیمرادی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده فنی و مهندسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (39)
مقاله کنفرانس (17)
مقاله نشریه (4)
محل نشر
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (2)
نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (2)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (2)
پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (2)
اولین همایش ملی سیستمهای انرژی (1)
دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (1)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (1)
سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی (1)
سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم (1)
ششمین کنفرانس مبدلهای گرمایی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات