کلیدواژه:

عدم نفوذ

تعداد اسناد علمی: 27

مقاله نشریه ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی

نویسنده: علی علی آبادی ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 69، شماره 0، تابستان 1380

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی بیع معتبر از دیدگاه حقوقدانان و فقهای امامیه

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: بیع ، صحت ، بطلان ، جواز ، عدم نفوذ.

مقاله کنفرانس عدم نفوذ ایقاعات

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی مصادیق و شروط تحقق معامله به قصد فرار از دین

اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی آثار فقهی، حقوقی و کیفری منتج از معامله به قصد فرار از دین

اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

پایان‌نامه ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394

دانشجو: مریم فلاحپور کوتنایی ، استاد راهنما: حمید ابهری ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - پژوهشکده امور اقتصادی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس تاثیر اکراه در ایقاع

اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

مقاله کنفرانس ضمانتاجرایطلاق اکراهی؛ بطلان یا عدم نفوذ

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (11)
مقاله کنفرانس (11)
پایان‌نامه (5)
محل نشر
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (2)
مقالات و بررسیها (2)
پژوهش های فقهی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
حقوق خصوصی (1)
دیدگاه های حقوق قضایی (1)
دین و ارتباطات (1)
سومین کنفرانس ملی علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات