کلیدواژه:

عراق

تعداد اسناد علمی: 674

نحوه ورود فاتحان مسلمان به ایران (با تکیه بر مسیرها)

نویسنده: بهاره صفاییان ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397

بررسی تطبیقی جایگاه دیپلماسی ایران و عراق در طول جنگ تحمیلی

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

تاثیر جهانی شدن بر روابط ایران با عراق بعد از جنگ 8 ساله

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران - 1397

بررسی مذاهب اسلامی در کردستان عراق

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

بررسی تاثیر مرز سیاسی جغرافیایی بر سبک زندگی عشایری مقایسه عشایر مرزی عرب خوزستان و جنوب عراق

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

موقعیت مرزی و توسعه نیافتگی در استان ایلام

نویسنده: آسیه مهدی پور ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

رعایت حقوق بشر دوستانه در جنگ های امریکا علیه عراق

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397

مداخله نظامی ایران در عراق از منظر حقوق بین الملل

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (303)
مقاله نشریه (212)
مقاله کنفرانس (115)
کتاب (44)
محل نشر
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژیوپلتیکی جهان اسلام (12)
شیعه شناسی (12)
ژیوپولیتیک (10)
سیاست (9)
سیاست خارجی (8)
فرهنگ زیارت (8)
مطالعات خاورمیانه (7)
راهبرد دفاعی (6)
تاریخ اسلام (5)
تحقیقات سیاسی بین المللی (5)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات