کلیدواژه:

عشیره

تعداد اسناد علمی: 5

بررسی تاثیر مرز سیاسی جغرافیایی بر سبک زندگی عشایری مقایسه عشایر مرزی عرب خوزستان و جنوب عراق

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

بررسی مسائل اجتماعی، سیاسی و اقصادی کردستان در دهه بیست شمسی

دانشجو: عدنان برزنجی ، استاد مشاور: محسن بهشتی سرشت ، استاد راهنما: باقر علی عادل فر ،
پایان‌نامه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
مطالعات ملی (2)
معرفت (1)
همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات