کلیدواژه:

عضویت

تعداد اسناد علمی: 51

مقاله کنفرانس تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن

چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

پایان‌نامه تأثیر شبکه‌های اجتماعی در داوطلب شدن اعضاء گروه امداد‌رسانی محله سیروس جمعیت امداد امام علی (ع)

استاد راهنما: ماندانا صنیعی ، دانشجو: مسعود پورابراهیمی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: شبكه اجتماعي ، عضويت

پایان‌نامه تأثیراستفاده از شبکه های مجازی موبایلی(تلگرام، اینستاگرام و...) بر سبک زندگی نوجوان 15 تا 18 ساله ساکن منطقه 14 تهران

استاد راهنما: نازنین ملکیان ، دانشجو: علیرضا گودرزی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس رابطه ی هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان

نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (22)
مقاله کنفرانس (19)
مقاله نشریه (10)
محل نشر
تعاون و کشاورزی (2)
جغرافیا و امایش شهری - منطقه ای (2)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (2)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی (1)
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست (1)
اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین (1)
اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار (1)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (1)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات