کلیدواژه:

عقود

تعداد اسناد علمی: 26

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

طرز تشخیص اوصاف اساسی در عقود و مصادیق اشتباه در آن

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی - 1396

عدم نفوذ ایقاعات

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - 1396

مطالعه حقوقی رجوع در عقود هبه، وقف و رهن و آثار ناشی از آن

دانشجو: سید حجت علوی ، استاد راهنما: جواد مجیدی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: عقود ، رجوع ، رهن ، هبه ، وقف

کنکاش فقهی پیرامون نقش شرط در معاملات و معاهدات

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1395
کلیدواژه: شروط ، عقود ، وفاء ، صحت و بطلان

ماهیت حقوقی دیات

نویسنده: رضا امیری ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395
کلیدواژه: ضارب ، قایم مقام ، عقود ، مجازات

تبیین و بررسی آثار امتناع از اجرای عقود در فقه امامیه و حقوق ایران

دانشجو: محمدحسن محمدی ، استاد راهنما: حمزه اسفندیاری بیات ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: عقود ، امتناع ، اثرات ، ضمانت

بررسی فقهی اشتراء ماضویت و عربیت در صیغه عقوى و ایقاعات

استاد راهنما: حمید مسجدسرایی ، استاد مشاور: مهدی موحدی محب ، دانشجو: افسامه مولایی حسنوند ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: عقود ، ماضویت

مبدأ خیارات در عقود

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مبدأ ، خیار ، عقود ، مبدأ خیارات

بررسی آرای اختلافی شهیدین در ابواب عقود با محوریت دو کتاب لمعه و شرح

استاد راهنما: محمد حسن حائری ، استاد مشاور: حسین صابری ، دانشجو: مجید امیری نیا ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (14)
مقاله نشریه (8)
مقاله کنفرانس (4)
محل نشر
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (5)
معرفت اقتصاد اسلامی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی (1)
سومین کنفرانس ملی علوم انسانی (1)
مقالات و بررسیها (1)
چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات