کلیدواژه:

عملکرد تحصیلی

تعداد اسناد علمی: 1100

مقاله کنفرانس بررسی اثر بخشی استفاده از روش تکلیف محور در آموزش درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

نویسنده: فاطمه پرتوی ،
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397

مقاله کنفرانس تاثیرات پنهان فضای مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نویسنده: معصومه خمری ،
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان چابهار

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (564)
پایان‌نامه (310)
مقاله نشریه (226)
محل نشر
پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه (15)
پژوهش در برنامه ریزی درسی (13)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (11)
روانشناسی تربیتی (11)
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (10)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (10)
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (10)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (9)
راهبردهای اموزش در علوم پزشکی (9)
اموزش در علوم پزشکی (8)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات