کلیدواژه:

عملکرد سازمانی

تعداد اسناد علمی: 1516

مقاله کنفرانس بررسی عملکرد سازمانی و سرمایه فکری کارکنان شهرداری تهران

نویسنده: مریم احمدی ،
اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1074)
پایان‌نامه (301)
مقاله نشریه (141)
محل نشر
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (19)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری (18)
همایش بین المللی مدیریت (14)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (12)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (11)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (11)
ششمین کنفرانس مدیریت دانش (11)
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (11)
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (10)
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (10)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات