کلیدواژه:

عمل حقوقی

تعداد اسناد علمی: 36

مقاله نشریه وفای به عهد

نویسنده: احمد باقری ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 63، شماره 0، تابستان 1377

مقاله کنفرانس ماهیت وکالت و قلمرو موضوعی آن در حقوق ایران

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1397

مقاله کنفرانس ماهیت اقاله و احکام انحلال آن در فقه امامیه

پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

مقاله کنفرانس تلف مال مقبوض به عقد فاسد

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: قبض ، تلف ، باطل ، فاسد ، عمل حقوقی

مقاله کنفرانس نظریه نمایندگی در واقعه حقوقی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی نحوه اجرای تعهدات قراردادی و قهری در حقوق ایران و فرانسه

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس تفاوت قبض وتسلیم در عقود وایقاعات

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: قبض ، تسلیم ، عمل حقوقی ، عقد ، ایقاع

مقاله کنفرانس ماهیت و اقسام ایقاعات

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - 1396

مقاله کنفرانس جایگاه اصل صحت در ایقاعات

نویسنده: شبنم ذرعچی ،
همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1396

مقاله کنفرانس جایگاه ایقاع در حقوق ایران، فرانسه، آلمان وسویس

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (19)
مقاله نشریه (9)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (3)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (2)
سومین کنفرانس ملی علوم انسانی (2)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالشهای پیش رو (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی (1)
دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران (1)
دین و ارتباطات (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات