کلیدواژه:

عناصر کالبدی

تعداد اسناد علمی: 62

دریافتی در برداشت از تجربه معماران گذشته (ایران) از مفاهیم و چگونگی تبلور تعاریف در آثارشان

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها - 1396

بررسی عناصر کالبدی خانه های دوره قاجار ( مورد مطالعه گرگان )

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر - 1396

بررسی تاثیر حس تعلق به مکان در معماری و سرزندگی شهر

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی - 1396

عناصر موثر در طراحی فضاهای ساحلی شهری

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی - 1396

بررسی ساختار و عناصر کالبدی باغ در بازآفرینی باغ های ایرانی

مقاله کنفرانس: دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (55)
مقاله نشریه (5)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری (2)
سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (2)
همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در اغاز هزاره سوم (2)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (1)
اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی (1)
اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان (1)
اولین همایش ملی معماری (1)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (1)
اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی (1)
اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات