کلیدواژه:

عوامل تاریخی

تعداد اسناد علمی: 6

تحلیل جامعه شناسی تطابق مجازات قتل عمد با تحولات اجتماعی ایران

استاد راهنما: عبدالرضا جوان جعفری ، استاد مشاور: سیدمهدی سیدزاده ثانی ، دانشجو: زینب نقدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عوامل اثر گذار بر سازماندهی سیاسی فضای استان گیلان

مقاله کنفرانس: همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (1)
مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز (1)
همایش امایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان (1)
کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات