کلیدواژه:

عین معین

تعداد اسناد علمی: 14

تملیکی بودن عقد بیع

نویسنده: محمد گودرزی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

بررسی تطبیقی مشروعیت مفاد قراردادهای سلف شرکت های خودرو ساز و انبوه ساز از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما: محمد امین فرد ، استاد مشاور: مرتضی حاجی پور ، دانشجو: نعمت قهرمانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

رهن دین در فقه و حقوق ایران

پدیدآور: حسن شربیانی ، استاد مشاور: عطاالله اسماعیلی ، استاد راهنما: عباداله رستمی چلکاسری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تلف محکوم ‌به و آثار آن در حقوق ایران

استاد راهنما: سعید خردمندی ، استاد مشاور: محمدجواد جعفری ، دانشجو: مژگان مهدوی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه - 1392 - [کارشناسی ارشد]

رهن اسكناس

مقاله نشریه: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی »   (پياپي 34)، زمستان 1392  شماره1
کلیدواژه: قبض ، عین معین ، رهن ، اسكناس ، مال مادی

رهن اموال فكری

مقاله نشریه: مطالعات حقوق خصوصی » تابستان 1387  شماره2
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
پایان‌نامه (3)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
حقوق خصوصی (1)
حقوقی بین المللی (1)
عدالت ارا (1)
نامه مفید (1)
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (1)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (1)
چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات