کلیدواژه:

غربت زدگی

تعداد اسناد علمی: 9

پایان‌نامه بررسی غربت زدگی در شعر عبدالوهاب بیاتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه مقایسه اثربخشی معنا درمانی و امید درمانی به شیوه‌ی مشاوره‌ی گروهی بر کاهش احساس غربت و حیطه‌های نگرانی دانش آموزان

استاد راهنما: بهرام علی قنبری هاشم آبادی ، استاد مشاور: علی کیمیایی ، پدیدآور: معصومه محمدی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت‌زدگی، مشکلات بین فردی و سازگاری خوابگاهی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان‌های شبانه‌روزی شهر شیراز

استاد راهنما: ایران داودی ، استاد مشاور: سودابه بساک نژاد ، دانشجو: سلیمه داستان ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه خوانش پسا استعماری آثار منتخب گلی ترقی: بی خانمان در و بیرون از خانه

استاد راهنما: کامران احمد گلی ، استاد مشاور: فاضل اسدی امجد ، پدیدآور: لی لی حسن دوست کلور ،
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر غربت زدگی، هوش هیجانی و حساسیت بین فردی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجو: سحر پاک ، استاد مشاور: یداله زرگر ، استاد راهنما: سودابه بساک نژاد ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (6)
کتاب (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دستاوردهای روانشناختی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات