کلیدواژه:

غربت زدگی

تعداد اسناد علمی: 9

بررسی غربت زدگی در شعر عبدالوهاب بیاتی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقایسه اثربخشی معنا درمانی و امید درمانی به شیوه‌ی مشاوره‌ی گروهی بر کاهش احساس غربت و حیطه‌های نگرانی دانش آموزان

پدیدآور: معصومه محمدی ، استاد مشاور: علی کیمیایی ، استاد راهنما: بهرام علی قنبری هاشم آبادی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت‌زدگی، مشکلات بین فردی و سازگاری خوابگاهی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان‌های شبانه‌روزی شهر شیراز

دانشجو: سلیمه داستان ، استاد مشاور: سودابه بساک نژاد ، استاد راهنما: ایران داودی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

خوانش پسا استعماری آثار منتخب گلی ترقی: بی خانمان در و بیرون از خانه

پدیدآور: لی لی حسن دوست کلور ، استاد مشاور: فاضل اسدی امجد ، استاد راهنما: کامران احمد گلی ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر غربت زدگی، هوش هیجانی و حساسیت بین فردی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد راهنما: سودابه بساک نژاد ، استاد مشاور: یداله زرگر ، دانشجو: سحر پاک ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (6)
کتاب (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دستاوردهای روانشناختی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات