کلیدواژه:

فراتحلیل

تعداد اسناد علمی: 393

مقاله کنفرانس مرور نظام مند مطالعات اجتماعی قتل در ایران

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس فراتحیل مطالعات مرز با تاکید بر سبک زندگی در کردستان

همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (181)
مقاله کنفرانس (144)
پایان‌نامه (68)
محل نشر
اندازه گیری تربیتی (6)
همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران (6)
فرهنگ مشاوره و روان درمانی (5)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (4)
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (4)
مدرس علوم انسانی ( پژوهش های مدیریت در ایران) (4)
کنگره علوم ترویج و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران (4)
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (3)
بررسی های حسابداری و حسابرسی (3)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات