کلیدواژه:

فرار مالیاتی

تعداد اسناد علمی: 219

بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و مدیریت سود

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار - 1397

بررسی نقش تعدیلگرفرارمالیاتی بر رابطه بین مدیریت سود و مسیولیت اجتماعی

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار - 1397

اثرات گریز مالیاتی در کشورهای در حال توسعه

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی - 1397

بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و اجتناب از مالیات

نویسنده: فاطمه مهران جو ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - 1397

چرخه ی عمر شرکت و اجتناب مالیاتی

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (139)
پایان‌نامه (42)
مقاله نشریه (38)
محل نشر
پژوهشنامه مالیات (20)
همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران (18)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (5)
اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت (4)
دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری (3)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد (3)
هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت (3)
همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی (3)
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (2)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات