کلیدواژه:

فرار مالیاتی

تعداد اسناد علمی: 212

چرخه ی عمر شرکت و اجتناب مالیاتی

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397

بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و اجتناب از مالیات

نویسنده: فاطمه مهران جو ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - 1397

تجزیه وتحلیل پدیده فرار مالیاتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: الهه صبحی ، دانشجو: سعید رستمی ذهابی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و دستکاری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: اکبر امینی مهر ، دانشجو: محمد نظری ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور ری - 1396 - [کارشناسی ارشد]

اثرات اجتناب از مالیات بر رشد اقتصادی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (132)
پایان‌نامه (42)
مقاله نشریه (38)
محل نشر
پژوهشنامه مالیات (20)
همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران (18)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (5)
اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت (4)
دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری (3)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد (3)
هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت (3)
همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی (3)
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (2)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات