کلیدواژه:

فرا تحلیل

تعداد اسناد علمی: 383

فراتحیل مطالعات مرز با تاکید بر سبک زندگی در کردستان

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

عوامل موثر بر سلامت اجتماعی جوانان ایرانی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت - 1396

فراتحلیل پژوهش های صورت گرفته در حوزه مدیریت بدن

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت - 1396
کلیدواژه: فراتحلیل ، بدن ، مدیریت بدن

فراتحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی - 1396

فراتحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی

مقاله کنفرانس: دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (180)
مقاله کنفرانس (135)
پایان‌نامه (68)
محل نشر
اندازه گیری تربیتی (6)
همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران (6)
فرهنگ مشاوره و روان درمانی (5)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (4)
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (4)
مدرس علوم انسانی ( پژوهش های مدیریت در ایران) (4)
کنگره علوم ترویج و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران (4)
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (3)
بررسی های حسابداری و حسابرسی (3)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات