کلیدواژه:

فرهنگ

تعداد اسناد علمی: 6405

معرفی کتاب بحران در فرهنگ فرانسوی نوشته آنتوان دو بک

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 1 (بهار و تابستان)، بهار 1392، صفحه 1-229
کلیدواژه: فرانسه ، فرهنگ ، بحران

معرفی و نقد کتاب: فرهنگ، سیاست و جامعه: دیدگاه های امریکای لاتینی

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 2، شماره 2 (پاییز و زمستان)، پاییز 1391، صفحه 203-404
کلیدواژه: فرهنگ ، سیاست ، جامعه

تعامل معماری و طراحی صنعتی

مقاله نشریه: هنرهای زیبا » دوره 17، شماره 17، بهار 1383

نواند یشی أدونیس

نویسنده: عدنان طهماسبى ،
مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 1و2، شماره 0، بهار 1381
کلیدواژه: دین ، شعر ، شعر نو ، فرهنگ ، نثر ، نقد ، نواندیشی

فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در فرهنگ جهان

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 164، شماره 0، زمستان 1381
کلیدواژه: تمدن ، ثقافت ، حکمت ، فرهنگ ، کولتور

ارتباط تنگاتنگ و خطرناک فرهنگ،اقتصاد،سیاست ونظام های غذایی

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 159-158، شماره 0، تابستان 1380

بسته بندی کالا وبازاریابی

مقاله نشریه: دانش مدیریت » دوره 44، شماره 0، بهار 1378
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3747)
پایان‌نامه (1366)
مقاله نشریه (933)
کتاب (359)
محل نشر
کنگره پیشگامان پیشرفت (47)
همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا (44)
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری (42)
همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (32)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (32)
کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی (32)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (30)
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر (30)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (29)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (29)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات