کلیدواژه:

فرهنگی

تعداد اسناد علمی: 362

مقاله نشریه سیری در مفاهیم وابعاد مختلف توسعه

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 156، شماره 0، زمستان 1379

مقاله کنفرانس بررسی راهکارهای فرهنگی جهت جذب خیرین در بخش ورزش استان کرمان

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز - 1397
کلیدواژه: خیرین ، راهکار ، فرهنگی ، کرمان

مقاله کنفرانس بررسی میزان استفاده از ارزش های اجتماعی، فرهنگی و هویت سازی در ساخت و ساز جدید شهر کاشان

نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر معماری و ادبیات در طراحی پردیس شاعران زن معاصر با رویکرد ارتقاء سطح کتاب خوانی

دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار - 1397

مقاله کنفرانس رابطه ادبیات و فرهنگ در معماری معاصر تبریز

سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397
کلیدواژه: هنر ، ادبیات ، معماری ، فرهنگی ، معاصر.

مقاله کنفرانس تاثیر جهانی شدن بر روابط ایران با عراق بعد از جنگ 8 ساله

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (185)
مقاله نشریه (94)
پایان‌نامه (83)
محل نشر
پژوهشهای جغرافیای انسانی (4)
زن و جامعه (3)
مطالعات ملی (3)
همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی (3)
پژوهش و برنامه ریزی شهری (3)
اموزش مهندسی ایران (2)
اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران (2)
اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش (2)
اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی (2)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات