کلیدواژه:

فرهنگ شهادت

تعداد اسناد علمی: 15

نقش تربیت معلم در ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت

مقاله کنفرانس: دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1394

جایگاه مدیریت تفکر در فرهنگ جامعه

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه - 1394
کلیدواژه: قرآن ، تفکر ، فرهنگ شهادت ، جامعه

تربیت معلم و فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت

مقاله کنفرانس: اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - 1394

نقش دانشگاه ها در اشاعه فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1394

مفهوم شهید و شهادت در قرآن کریم و نهج‌البلاغه

دانشجو: فاطمه امیری اندبیلی ، استاد راهنما: ثوراله نوروزی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خلخال - دانشکده زبان و ادبیات فارسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (13)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (1)
اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت (1)
دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه (1)
دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (1)
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
مهندسی فرهنگی (1)
نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان (1)
همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و اداب حسینی (1)
همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات