کلیدواژه:

فسخ

تعداد اسناد علمی: 165

مقاله کنفرانس جایگاه خیارات و قراردادهای الکترونیک

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

مقاله کنفرانس ارزیابی تطبیقی کیفیت اجرای خیار عیب در حقوق ایران و فرانسه

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران - 1397

مقاله کنفرانس ضمانت اجرای شرط فعل منفی در حقوق ایران

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ضمانت اجرای شرط فعل منفی در حقوق کامن لا

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (60)
پایان‌نامه (59)
مقاله نشریه (46)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (6)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (4)
پژوهشنامه متین (4)
فقه و مبانی حقوق اسلامی (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اموزه های فقه مدنی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (2)
مطالعات حقوق خصوصی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات