کلیدواژه:

فسخ

تعداد اسناد علمی: 158

بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

جایگاه خیارات و قراردادهای الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

آثار انحلال بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)

دانشجو: مریم کشاورز ، استاد مشاور: محمد عزیزی ، استاد راهنما: جلال سلطان احمدی ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران جنوب - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: قرارداد ، فسخ

انحلال عقد مستمر و آثار آن از نگاه حقوق ایران، حقوق مصر و فقه امامیه

استاد راهنما: محمد علی سعیدی ، استاد مشاور: مرتضی چیت سازیان ، دانشجو: مهدیه لطیف زاده ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شهید مطهری - مدرسه عالی شهید مطهری - 1396 - [کارشناسی ارشد]

عدم اثرقهقرایی انحلال قرارداد واستثنائات آن

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم رفتاری واسلامی_دانشگاه دولتی اردکان یزد باهمکاری انجمن های مشاوره ایران - 1396

آثار فسخ در قلمرو زمان (مطالعه تطبیقی)

پایان‌نامه: دانشگاه شهید بهشتی - 1396 - [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بررسی حقوقی فسخ و آثار آن در عقد نکاح

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

جایگاه خیار تخلف از شرط در عقد نکاح

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسی تبیین و مطالعه فسخ نکاح با تاکید بر قانون مدنی ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (59)
مقاله کنفرانس (53)
مقاله نشریه (46)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (6)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (4)
پژوهشنامه متین (4)
فقه و مبانی حقوق اسلامی (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اموزه های فقه مدنی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (2)
مطالعات حقوق خصوصی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات