کلیدواژه:

فشار خون

تعداد اسناد علمی: 1105

مقاله نشریه تاثیر دعا و نیایش بر فشار خون زنان

نشریه Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research »   (پياپي 32)، summer 2006  شماره3

مقاله کنفرانس پیش بینی کیفیت زندگی براساس تمایزیافتگی خود در مبتلایان به فشارخون

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (573)
مقاله نشریه (306)
مقاله کنفرانس (177)
کتاب (49)
محل نشر
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (20)
غدد درون ریز و متابولیسم ایران (16)
دانشکده پزشکی اصفهان (13)
علوم پزشکی رازی (12)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (11)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (8)
دانشگاه علوم پزشکی اراک (8)
دانشگاه علوم پزشکی قزوین (8)
دیابت و متابولیسم ایران (8)
اپیدمیولوژی ایران (6)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات