کلیدواژه:

فشار خون

تعداد اسناد علمی: 1088

تاثیر دعا و نیایش بر فشار خون زنان

مقاله نشریه: Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research »   (پياپي 32)، summer 2006  شماره3

بررسی ارتباط سطح سرب خون با میزان فشارخون در مواجهه شغلی کارگران با سرب: مروری سیستماتیک

نویسنده: سارا کشکولی ،
مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397
کلیدواژه: سرب ، فشارخون ، کارگران ، شغل

بررسی رابطه بین مصرف مکمل های آنابولیک و تظاهرات قلبی عروقی

مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397

اثربخشی درمان مثبت نگر بر نشانگان روان شناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون

مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397

بررسی مقایسه سطح اضطراب در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به فشار خون بالا در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل

مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397
کلیدواژه: اضطراب ، فشارخون ، زابل
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (573)
مقاله نشریه (306)
مقاله کنفرانس (161)
کتاب (48)
محل نشر
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (20)
غدد درون ریز و متابولیسم ایران (16)
دانشکده پزشکی اصفهان (13)
علوم پزشکی رازی (12)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (11)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (8)
دانشگاه علوم پزشکی اراک (8)
دانشگاه علوم پزشکی قزوین (8)
دیابت و متابولیسم ایران (8)
اپیدمیولوژی ایران (6)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات