کلیدواژه:

فشار خون

تعداد اسناد علمی: 1079

تاثیر دعا و نیایش بر فشار خون زنان

مقاله نشریه: Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research »   (پياپي 32)، summer 2006  شماره3

اثربخشی درمان مثبت نگر بر نشانگان روان شناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون

مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397

بررسی مقایسه سطح اضطراب در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به فشار خون بالا در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل

مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397
کلیدواژه: اضطراب ، فشارخون ، زابل

بررسی سطح فشارخون در کودکان مبتلا به تب تشنج

استاد راهنما: علی ارجمند ، دانشجو: محمد رنجبر ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک - دانشکده پزشکی اراک - 1396 - [دکتری حرفه‌ای (عمومی)]
کلیدواژه: تب تشنج ، فشارخون

بررسی اثر تزریق رزیستین در هسته پاراونتریکولار بر پاسخ قلبی و عروقی و مکانیسم احتمالی اثر آن در موش صحرایی نر

استاد راهنما: غلامعلی جلودار ، استاد مشاور: سعید حسین زاده ، دانشجو: ابوالفضل اکبری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده دامپزشکی - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]
کلیدواژه: رزیستین ، فشار خون

بررسی مقایسه ای فشار خون در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به پولاکیوری مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1395

پایان‌نامه: دولتی - وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک - دانشکده پزشکی اراک - 1396 - [دکتری حرفه‌ای (عمومی)]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (573)
مقاله نشریه (306)
مقاله کنفرانس (154)
کتاب (46)
محل نشر
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (20)
غدد درون ریز و متابولیسم ایران (16)
دانشکده پزشکی اصفهان (13)
علوم پزشکی رازی (12)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (11)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (8)
دانشگاه علوم پزشکی اراک (8)
دانشگاه علوم پزشکی قزوین (8)
دیابت و متابولیسم ایران (8)
اپیدمیولوژی ایران (6)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات