کلیدواژه:

فضای سبز

تعداد اسناد علمی: 1460

مقاله کنفرانس بررسی بهینه سازی مصرف آب در بوستان جنگلی چیتگر

دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مقاله کنفرانس ساماندهی فضای سبز شهر دهلران

دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مقاله کنفرانس بحران آب و استفاده از روان آب ها و باز چرخانی آب در محیط شهری

نویسنده: مهران ماندگار ،
اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

مقاله کنفرانس گیاهان بومی و منظر پردازی اقلیم های خشک شهری

اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

مقاله کنفرانس بررسی شاخص های کیفی فیزیکی و شیمیایی خاک پارک ساحلی اهواز

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

مقاله کنفرانس بهره وری از گیاهان گرمسیری و سازگار در فضای سبز شهر تهران در جهت کاهش مصرف آب

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

مقاله کنفرانس مطالعات بررسی جلب مشارکت شهروندان درنگهداری وتوسعه فضای سبز زاهدان

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1190)
پایان‌نامه (149)
مقاله نشریه (103)
کتاب (18)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (24)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (22)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (16)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (16)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (16)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (15)
اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (13)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (12)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (12)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (12)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات