کلیدواژه:

فضای سبز

تعداد اسناد علمی: 1394

بحران آب و استفاده از روان آب ها و باز چرخانی آب در محیط شهری

نویسنده: مهران ماندگار ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

گیاهان بومی و منظر پردازی اقلیم های خشک شهری

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

بررسی بهینه سازی مصرف آب در بوستان جنگلی چیتگر

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

ساماندهی فضای سبز شهر دهلران

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

بررسی شاخص های کیفی فیزیکی و شیمیایی خاک پارک ساحلی اهواز

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

بهره وری از گیاهان گرمسیری و سازگار در فضای سبز شهر تهران در جهت کاهش مصرف آب

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

مطالعات بررسی جلب مشارکت شهروندان درنگهداری وتوسعه فضای سبز زاهدان

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

بازنگری در طراحی فضاهای سبز شهری با رویکرد کاهش مصرف آب شرب (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی، شهر سبزوار)

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1124)
پایان‌نامه (149)
مقاله نشریه (103)
کتاب (18)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (24)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (22)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (16)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (16)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (16)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (15)
اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (13)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (12)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (12)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (11)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات