کلیدواژه:

فضای سبز شهری

تعداد اسناد علمی: 476

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر فضای سبز شهری بر رضایتمندی و احساس تعلق شهروندان (مطالعه موردی منطقه 22 تهران)

دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مقاله کنفرانس تحلیل گونه های درختی متناسب با اقلیم در پارک های شهر جیرفت با رویکرد آینده نگرانه

نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای - 1397

مقاله کنفرانس بررسی مکانمند تغییرات فضای سبز شهری بارویکرد توسعه پایدار

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی و شناسایی گیاهان دارویی مناسب برای فضای سبز شهری خرم آباد

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان - 1397

مقاله کنفرانس بررسی موفقیت گونه سپیدار (Populus alba) در فضای سبز شهری (مطالعه موری: کلانشهر مشهد مقدس)

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (370)
پایان‌نامه (61)
مقاله نشریه (40)
کتاب (5)
محل نشر
سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری (12)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (11)
اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست (7)
اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (6)
کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر (6)
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (5)
همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در اغاز هزاره سوم (5)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (5)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (4)
اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (4)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات