کلیدواژه:

فضای مجازی

تعداد اسناد علمی: 1179

آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

تاثیر فضای مجازی بر سلامت روحی و روانی افراد در سنین 18 تا 25

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

بررسی رابطه ی میزان استفاده از فضای مجازی و کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

تاثیر اینترنت و فضای مجازی بر ارتقا سطح یادگیری

مقاله کنفرانس: همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام) - 1397

نقش آموزشی فضاهای اجتماعی مجازی درتعلیم وتربیت غیررسمی دانش آموزان دوره متوسطه

مقاله کنفرانس: همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام) - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (821)
پایان‌نامه (138)
مقاله نشریه (126)
کتاب (94)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای اموزش های دینی (42)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (20)
کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر (18)
کنگره پیشگامان پیشرفت (16)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (12)
نخستین کنگره ملی فضای مجازی و اسیب های اجتماعی نوپدید (12)
اولین همایش ملی اسیب های اجتماعی (11)
همایش ملی روانشناسی و مدیریت اسیب های اجتماعی (11)
همایش ملی رویکردهای نوین اموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت (9)
اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده (8)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات