کلیدواژه:

فعالیت بدنی

تعداد اسناد علمی: 552

بررسی نقش فعالیت بدنی و ورزشی در میزان یادگیری افراد در کلاس ها و دوره های آموزشی

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (208)
مقاله کنفرانس (185)
پایان‌نامه (159)
محل نشر
همایش بین المللی تربیت بدنی و ورزش (14)
اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارافرینی و قهرمانی (8)
غدد درون ریز و متابولیسم ایران (8)
چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران (8)
کنگره پیشگامان پیشرفت (8)
دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش (7)
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی (7)
مطالعات روان شناسی ورزشی (7)
همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی (7)
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات